Småbarn, lek og tilknytning
Barn elsker å leke med voksne.  Når barnet leker med voksne så lærer det å regulere seg selv, det oppstår tilknytning og barnet modnes.
 💛
Barn-voksen-lek handler om noe helt annet enn barn-barn-lek
Barnet lærer gjennom lek - og det er helt genialt.  Fordi lek involverer alle sansene våre, blir læringen integrert i barnet på en helt naturlig måte.
TIlknytning er livsviktig for et lite barn - og oppstår først gjennom kroppskontakt, lukt, øyekontakt og lyder.  Når barnet blir eldre er nærvær, lek og tilstedeværelse viktige tilknytningsfaktorer mellom barnet og den voksne.
Når barnet kommer til verden er hjerne og nervesystemet så umodent at ikke skal så mye til for å overstimulere barnet.  Det er derfor godt og viktig for barnet å ha foreldre som er tilstede og hjelper det med å regulere barnets følelser.  Det skjer best med nærhet og fysisk kontakt, og god, trygg tilknytning.
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Instagram Social Ikon